Duplex Penthouse 450m2

Duplex Penthouse 450m2

Duplex Penthouse 450m2

Duplex Penthouse 450m2

Duplex Penthouse 450m2

Duplex Penthouse 450m2


Interior design, fully furnish (real pics)

Khi mây là vũ trụ
Đỉnh núi là cư ngụ
Trên đôi môi ông cụ
Nụ cười ngày lang thang
Người đến mang điềm nhiên
Chân cứ miên man sải
Ngực tựa vào tay nải
Đi hoài và đi mãi
Đến nơi cùng mặc khải 
Ngẩng lên trời đầy hoa
-------
Mùa thu ở đâu cũng thế?
Lá đẹp như hoa
mùa thu lao xao
Nghêu ngao hồng phấn
Lòng ngân tiếng khấn
Lang vang khắp trời
Những lời trong trẻo
Tự trong hẻo lánh
Thấy người uyên thâm
Tự trong lâm râm
Thấy mình toả nắng
---------

Rực rỡ ở đâu cũng thế?

Mặt trời thêu đỏ

Trong bức tranh thô

Sắc áo sô đỏ
Trong nét đơn sơ Ngọn cờ lơ phơ
Chạm vào ngờ ngợ
Ngỡ tâm hồn mình
Trong cuộc thanh bình
Tự tình bay bay
Hây hây hồng lựu