Villa quận 8

Villa quận 8

Villa quận 8

Villa quận 8

Villa quận 8

Villa quận 8


 Design & Construction by Mộc Decor

~~~
Tĩnh vân hiên
...
Sóng yên bể lặng
Trời toả nắng xuân
Nằm gió ngủ mây
Uyên thanh ngọc khiết
Khí định trí uyển
Ôn hoà nhã nhặn
Vui vẻ tuỳ tâm
~~~